Κεντρο Ελληνικου Πολιτισμου | Hellenic Culture Centre

The Hellenic Culture Centre is a private organization specialized in teaching Greek as a Second and as a Foreign Language. The promotion of the Greek Language and the Greek Culture worldwide as well as the development of the linguistic and intercultural skills in every citizen in the framework of the multicultural environment are its aims.

It started working in 1995 on Ikaria island, Aegean Sea, where it organized with great success during ten years one of the first summer schools for Greek in Greece, with Greek courses, cultural activities and teacher training for teachers of Greek as a foreign language. It continued its actions in Athens, where it is now based, and in selected places in Greece and abroad (Lesvos Island, Aegean Sea- Brussels).

Teacher training in didactic Methodology is complemented by seminars in Intercultural Education, in Adult Education and Education for Peace.

The Centre's staff is experienced and specialized teachers (philologists, linguists, translators) as well as special associates (lawyers, economists, social anthropologists, sociologists, political scientists) who work in teaching and research fields. It cooperates with relevant organizations in Greece and abroad and participates in national, European and international projects.

 • Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
 • Smiling table
 • Μαθήματα Κεραμικής
 • Επίσκεψη
 • Learning

Grading tests

The tests below will help us assess your level in Greek. Please cosult with us for downloading the suitable test for you.

Instructions

The duration of the test must not exceed 2 hours. You can write it in stages, every night for half and hour. You can use your dictionary.

Attention!! It is unnecessary and unfeasible to do the entire test which becomes progressively more difficult. The purpose of the test is to help us to ascertain your level. These are not real tests, so you do not have to do a GOOD test. If you need any clarification do not hesitate to contact us (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telephone: +30-210-5238149).

The test needs to be handwritten. After completing it please send a scanned copy via e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or fax (+30 210 8836494).

Grading Test 1

Grading Test 2

Grading Test 3

Grading Test 4

Grading Test 5

Grading Test 6

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκδήλωση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος M-lang mobile language learning.

Προσκεκλημένος Ομιλητής:

Δρ Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Προέδρου για την Έρευνα και Ανάπτυξη, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Θα παρουσιαστούν παραδείγματα παιδαγωγικής χρήσης συστημάτων αυτόματης απάντησης με ΤΠΕ.

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

12:30-14:30

Αθήνα, Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο

Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια, τηλ. 210 3802644

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαιτείται κράτηση θέσης στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Οργάνωση: Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, www.hcc.edu.gr.

Lesson planning

Lesson Planning and Curriculum Designing based on the needs and the profile of the students of Modern Greek (15 hours, 70 euro)
 

1-30 November 2016
1-31 March 2017

The seminar includes seven units:
Unit 1.1 Educational Contracts and Tools
Unit 1.2 Presentation of the participants
Unit 1.3 The profile of our students
Unit 1.4 Curriculum Design for teaching Greek as a foreign/ second language
Unit 1.5 Lesson Planning 
Final Assignment  (individual or in pairs)
Unit 1.7 Reflection 

The final Assignment is the production of a Lesson Plan or a Curriculum which is based on the trainee teachers’ choice and needs, depending on their real needs of their educational context.
Apart from study hours according to a time-schedule, the trainees will attend four (4) hours online synchronous Skype sessions with the trainers (optional). The trainers will answer any questions in three days at the latest.
The synchronous sessions are not obligatory, but the trainees could participate in order to ask questions and “meet” all participants.
Trainee teachers have to upload at least one post in every Unit of this seminar and to upload at least ten answers to other participants. They also should work on the Final Assignment as well as to fill in the evaluation form of the seminar.
Trainers will be at the trainees’ disposal in order for the later to contact them through Skype, phone or e-mail.

Click here for the registration form.

Main Teacher Trainer and coordinator of the seminars

Ifigenia Georgiadou.  Director of Studies at the Hellenic Culture Centre and at Cultural Development Society of Lesvos Island AEOLIS. Philologist (Faculty of Philosophy, University of Athens, ΜΑ in Education and Human Rights, University of Athens and University of London) with 25 years of experience in education. She has had further training in using drama techniques in language teaching and in adult training. Author of books, as well as articles and research papers on teaching Modern Greek as a foreign language. Teacher trainer and certified Master Trainer (trainer of teacher trainers) and  facilitator on Teaching Methodology, Intercultural Education and Peace Education seminars at the Hellenic Culture Centre, in various NGOs and other public and private Institutions. Coordinator of various research projects on education, on European and national level. Founding member of OSMOSIS- Centre for the Arts and Intercultural Education.  Evaluator – adult education expert in the National Organization for Certification of Adult Educators (EOPPEP) and of adult education seminars and projects for the State Scholarship Foundation (IKY), the National Agency for the Grundtvig Programme.

skypename: ifigenia.georgiadou (Athens)
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
tel: 0030 6944105484

Other certified and experienced teacher trainers cooperate in special Units and sessions.

Information and registrations:
HELLENIC CULTURE CENTRE
Ms Vassia Kossyva, coordinator of Educational Programmes
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 0030-210-5238149 (10:00-17:00)

Teaching the text

Teaching the text in all levels of Greek (30 hours, 110 euro)
 

16 January - 28 February 2017
1 April - 15 May 2017

The seminar includes five units:
Unit 1.1 What is a text?
Unit 1.2 The authentic text and their simplification (individual or in pair assignments)
Unit 1.3 How do you teach the text? (individual or in pair assignments)
Unit 1.4 A proposal for teaching the text
Unit 1.5 Reflection-evaluation

Apart from study hours according to a time-schedule, the trainees will attend six (6) hours online synchronous Skype sessions with the trainers (optional). The synchronous sessions are not obligatory, but the trainees could participate in order to ask questions and “meet” all participants.

Trainee teachers have to upload at least one post in every Unit of this seminar and to upload at least ten answers to other participants. They also should work on the Final Assignment as well as to fill in the evaluation form of the seminar. The final assignment is a production of a lesson plan on teaching a text in any level or on simplyfing a 3-5 pages authentic text based on the simplifing techniques proposed.

Click here for the registration form.

Main Teacher Trainer and coordinator of the seminars

Ifigenia Georgiadou.  Director of Studies at the Hellenic Culture Centre and at Cultural Development Society of Lesvos Island AEOLIS. Philologist (Faculty of Philosophy, University of Athens, ΜΑ in Education and Human Rights, University of Athens and University of London) with 25 years of experience in education. She has had further training in using drama techniques in language teaching and in adult training. Author of books, as well as articles and research papers on teaching Modern Greek as a foreign language. Teacher trainer and certified Master Trainer (trainer of teacher trainers) and  facilitator on Teaching Methodology, Intercultural Education and Peace Education seminars at the Hellenic Culture Centre, in various NGOs and other public and private Institutions. Coordinator of various research projects on education, on European and national level. Founding member of OSMOSIS- Centre for the Arts and Intercultural Education.  Evaluator – adult education expert in the National Organization for Certification of Adult Educators (EOPPEP) and of adult education seminars and projects for the State Scholarship Foundation (IKY), the National Agency for the Grundtvig Programme.

skypename: ifigenia.georgiadou (Athens)
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
tel: 0030 6944105484

Other certified and experienced teacher trainers cooperate in special Units and sessions.

Information and registrations:
HELLENIC CULTURE CENTRE
Ms Vassia Kossyva, coordinator of Educational Programmes
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 0030-210-5238149 (10:00-17:00)

Test your knowledge

 The HELLENIC CULTURE CENTRE is a partner organization in the research project M-Lang Mobile enhanced tools and approaches for innovative language learning and assessment, which was approved by the European Commision under the Erasmus+ programme as a strategic partnership in vocational education.

For more information, please check : http://www.histproject.no/node/903

You can test your knowledge here! It is easy! It is safe! Type app.one2act in your browser from your smartphone or your tablet. Join session. Type session code and check Anonymously. Answer the questions. Check your results. So simple! Enjoy!

Check here some test examples :

 • Α1 Ο-Η-ΤΟ                                                        κωδ. EIQAQ
 • Α1 Ενεστώτας ανώμαλων ρημάτων                    κωδ. LIMAL
 • Α1 Ρήματα Α' συζυγίας                                      κωδ. PEBOE
 • Α2 Σύγκριση                                                      κωδ. EEEIE
 • Α2 Θηλυκά ουσιαστικά σε –ης                            κωδ. VIKEF
 • Β1 Απλή ή συνεχής υποτακτική;                         κωδ. SEQOA
 • Β1 Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ                                   κωδ. HOIAH
 • Β1 Παρατατικός Ενεργητικής φωνής  A',Β'1,Β'2   κωδ. TENEE
 • Β2 Επίθετα σε -ής, -ής, -ές                                 κωδ. GEXIL
 • Β2 Θηλυκά και ουδέτερα ουσιαστικά σε –ος       κωδ. DOQER
 • Β2 Παρατατικός παθητικής φωνής                      κωδ. BIVAC
 • Γ2 Η πρόθεση εκ / εξ                                         κωδ. UOGOS
 • Γ2 Ιδιόκλιτα ουσιαστικά                                     κωδ. UAWIO
 • Γ2 Ρήματα σε –ίζω                                             κωδ. OIYOC