Προγράμματα

Σειρά on-line σεμιναρίων για την εξειδίκευση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας

Ο Σχεδιασμός μιας διδακτικής Ενότητας και μιας Σειράς Μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής (15 ώρες, 70 ευρώ)

6 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2017
5-30 Μαρτίου 2018

Η διδασκαλία του κειμένου σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (30 ώρες, 110 ευρώ)

15 Ιανουαρίου - 25 Φεβρουαρίου 2018

Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας online σε ενηλίκους μαθητές

(100 ώρες - 450 ευρώ ή 150 ώρες - 650 ευρώ για το Πιστοποιητικό EUROLTA για τη διδασκαλία γλωσσών online)

8 Ιανουαρίου - 29 Απριλίου 2018 (ή 24 Ιουνίου 2018 για το Πιστοποιητικό EUROLTA για τη διδασκαλία γλωσσών online)